Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi - validacija hrvatske verzije Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu

  • Naslovna
  • Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi - validacija hrvatske verzije Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu
Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi - validacija hrvatske verzije Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu

Roditeljska uloga je jedna od najzahtjevnijih životnih uloga koja istovremeno može biti vrlo ispunjavajuća, ali i vrlo zahtjevna i stresna. U posljednje vrijeme se bilježi značajan interes za proučavanje sagorijevanja u roditeljstvu koje karakterizira silna iscrpljenost povezana s roditeljskom ulogom, emocionalno udaljavanje od djece i osjećaj neučinkovitosti u roditeljskoj ulozi te sumnja u sposobnost da se bude dobar roditelj. U ovom radu prikazana je validacija i metrijske karakteristike hrvatskog prijevoda Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu (engl. Parental Burnout Assessment – PBA), autorice Roskam i suradnica (2018) koji sadrži četiri subskale (iscrpljenost u roditeljskoj ulozi, suprotnost s prethodnim doživljajem sebe kao roditelja, zasićenost roditeljskom ulogom te emocionalno udaljavanje od djece). Hrvatska verzija Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu pokazala je zadovoljavajuće metrijske karakteristike utvrđene na uzorku od 1025 roditelja (90 % majki) prosječne dobi 40 godina. Rezultati konfirmatorne faktorske analize potvrdili su pretpostavljenu teorijsku četverofaktorsku strukturu upitnika, a ujedno se faktori grupiraju u jedan faktor višeg reda sagorijevanja u roditeljskoj ulozi. U prilog valjanosti upitnika govore i značajne očekivane korelacije između roditeljskih samoprocjena sagorijevanja u roditeljstvu te sklonosti perfekcionizmu u roditeljstvu i zanemarivanju i nasilju prema djeci. Interna konzistentnost za ukupnu mjeru sagorijevanja u roditeljstvu iznosi visokih .98, a za subskale od .87 do .96.

Znanstveni rad: Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi - validacija hrvatske verzije Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu