PREGLED SUVREMENIH IZAZOVA U RODITELJSTVU*

  • Naslovna
  • PREGLED SUVREMENIH IZAZOVA U RODITELJSTVU*
PREGLED SUVREMENIH IZAZOVA U RODITELJSTVU*

U ovom se radu daje pregled suvremenih tema u istraživanju roditeljstva, a posebno se razmatraju posljedice roditeljstva na razvoj i prilagodbu roditelja uslijed roditeljskih iskustava. Polazeći od osnovnih postavki integrativnog teorijskog modela (Bronfenbrenner, 1986), suvremena istraživanja roditeljstva razmatraju utjecaje i posljedice roditeljstva. Ipak se većina istraživanja usmjerava na proučavanje razvojnih ishoda djece, te se takvim pristupom roditelje razmatra u službi razvoja i najboljeg interesa djeteta. Općenito, izazovi roditeljstva i dobrobit roditelja djece koja su u različitim fazama odrastanja nameću velik broj istraživačkih pitanja, a osobito su nedovoljno istraženi izazovi roditelja djece koja su u razdoblju tzv. predodraslosti ili produljenog odrastanja. Novi istraživački pristupi u području psihologije roditeljstva u Hrvatskoj trebaju biti usmjereni na razmatranje osobnih iskustava i razvoj samih roditelja kao posljedice roditeljstva uz uvažavanje dinamičnosti odnosa unutar obitelji kroz razvojne faze roditeljstva. Dinamika suvremene obitelji, očekivanja i težnje roditelja danas, suočavanje s izazovima pandemije, rapidan tehnološki razvoj i dostupnost informacija samo su neki od čimbenika koji mogu oblikovati subjektivan doživljaj roditeljske uloge. U radu će se istaknuti suvremene spoznaje u području roditeljstva i psihološke dobrobiti roditelja te smjernice koje strana istraživanja ističu, a mogu biti korisna za buduća istraživanja roditeljstva u Hrvatskoj.

Pregledni rad: PREGLED SUVREMENIH IZAZOVA U RODITELJSTVU