Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi – etiološki čimbenici i učinci na roditeljsko ponašanje*

  • Naslovna
  • Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi – etiološki čimbenici i učinci na roditeljsko ponašanje*
Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi – etiološki čimbenici i učinci na roditeljsko ponašanje*

Ivana Macuka (2022). Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi – etiološki čimbenici i učinci na roditeljsko ponašanje, 29. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA, 9. – 12. studeni 2022., Tuheljske Toplice

Suvremeno roditeljstvo karakteriziraju brojne promjene poput intenziviranja ulaganja napora roditelja u postizanju uspješnog roditeljstva te veća usmjerenost na djecu. Uslijed povećanja očekivanja i roditeljske uključenosti, ali i zahtjeva i pritiska u roditeljskoj ulozi, u novije vrijeme se bilježi značajan interes za proučavanje konstrukta roditeljskog sagorijevanja. Sagorijevanje u roditeljstvu nastaje uslijed trajne izloženosti kroničnom roditeljskom stresu i očituje se u emocionalnoj iscrpljenosti roditelja i udaljavanju od djece uz osjećaj neučinkovitosti i sumnju u sposobnost da se bude dobar roditelj. Koncept sagorijevanja u roditeljskoj ulozi je prvotno istraživan kod roditelja djece s razvojnim i zdravstvenim teškoćama, a tek nedavno se ispituje u široj populaciji roditelja s obzirom na evidentne značajne posljedice koje sagorijevanje roditelja može imati na mentalno zdravlje roditelja i prilagodbu u roditeljskoj ulozi, ali i obitelj u cjelini. 
Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi je područje istraživanja koje je tek u začetku u Hrvatskoj. U ovom radu će se prikazati rezultati validacije adaptirane hrvatske verzije Upitnika sagorijevanja u roditeljstvu (Parental Burnout Assessment– PBA, autorice Roskam i sur., 2018) utvrđene na uzorku od 1025 roditelja u Hrvatskoj. Rezultati konfirmatorne faktorske analize potvrdili su pretpostavljenu teorijsku četverofaktorsku strukturu upitnika. Nadalje, prikazat će se analize ključnih osobnih i obiteljskih varijabli koje doprinose sagorijevanju roditelja te potencijalnih posljedica sagorijevanja koje se očituju u roditeljskom ponašanju prema djeci. Preciznije, u radu će se prikazati rezultati istraživanja individualnih i obiteljskih odrednica, ali i posljedica sagorijevanja na uzorku od 1025 roditelja (90% majki) u Hrvatskoj. S ciljem razumijevanja što čini neke roditelje ranjivim u njihovoj ulozi i sklonijim mogućem sagorijevanju prikazat će se analize odnosa sagorijevanja u roditeljstvu i nekih sociodemografskih varijabli (spol i dob roditelja, obrazovanje, radni i materijalni status te broj djece u obitelji) i osobnih značajki roditelja (emocionalna (ne)stabilnost i sklonost perfekcionizmu). S obzirom da osjećaji sagorijevanja posljedično utječu na odnose roditelja i djece (primjerice kroz sukobe i otuđenje), te mogu uključivati štetna roditeljska ponašanja poput zanemarivanja i nasilja prema djeci, prikazat će se odnosi sagorijevanja u roditeljskoj ulozi i sklonosti roditelja zanemarivanju i nasilju prema djeci. Testiranjem medijacijske uloge sagorijevanja u roditeljstvu u odnosu između određenih osobina ličnosti roditelja i njihovog roditeljskog ponašanja provedbom analize traga utvrđeno je da u odnosu ličnosti roditelja sa sklonošću zanemarivanju i nasilju prema djeci, osjećaji sagorijevanja u roditeljstvu imaju djelomičnu medijacijsku ulogu. Veće razine neuroticizma i perfekcionističkih briga u roditeljstvu doprinose višem osjećaju sagorijevanja u roditeljskoj ulozi. Nadalje, viša razina sagorijevanja roditelja doprinosi povećanoj sklonosti zanemarivanju i nasilju prema djeci.

Simpozij: Mentalno zdravlje trudnica i roditelja: od istraživanja do prakse (Voditeljica: Sandra Nakić Radoš)

PREZENTACIJA Sagorijevanje u roditeljskoj ulozi – etiološki čimbenici i učinci na roditeljsko ponašanje