Kvalitativno istraživanje doživljaja roditeljske uloge kod roditelja djece različite dobi

  • Naslovna
  • Kvalitativno istraživanje doživljaja roditeljske uloge kod roditelja djece različite dobi
Kvalitativno istraživanje doživljaja roditeljske uloge kod roditelja djece različite dobi

Ivana Macuka, Rozana Petani, Danijela Božić, Ina Reić Ercegovac, Ivana Tucak Junaković, Ana Šimunić i Marija Eškinja (2021). Kvalitativno istraživanje doživljaja roditeljske uloge kod roditelja djece različite dobi. 28. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, virtualna konferencija, 10. -13. studenog 2021., Hrvatska.

Sažetak

Suvremeno roditeljstvo obilježavaju brojne promjene te je potrebno usmjeriti pažnju i ispitati osobna iskustva današnjih roditelja, te njihova očekivanja, uvjerenja i zahtjeve u ispunjavanju roditeljske uloge. Istraživanja u području roditeljstva se češće fokusiraju na roditeljske vještine i roditeljsko ponašanje, a manje na osobna iskustva i razvoj samih roditelja kao posljedice roditeljstva. Vrlo su rijetka kvalitativna istraživanja koja su usmjerena na iskustva i brige roditelja djece različite dobi, stoga se u ovom istraživanju nastojalo zahvatiti osobne doživljaje roditeljstva i iskustva roditelja koji imaju djecu u ranom i kasnom djetinjstvu, adolescenciji i već „odraslu“ djecu.  

U radu će biti prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja s ciljem razumijevanja subjektivnog doživljaja roditeljske uloge, te izvora zadovoljstva i brige u roditeljskoj ulozi. Za prikupljanje i obradu podataka primijenila se metoda fokus grupa kao kvalitativnog oblika istraživanja. Metoda fokus grupa se provela u različitim gradovima Hrvatske (u Zadru, Splitu i Varaždinu) i uključivala je između 5 i 10 roditelja djece iste dobne skupine (roditelja djece u ranom i kasnom djetinjstvu, u adolescenciji i u razdoblju predodraslosti). U radu će biti prikazana analiza kvalitativnih rezultata te će se razmotriti specifične teme za skupine roditelja djece različite dobi uz kategorizaciju subjektivnih iskustava i izazova.