Iskustva roditelja djece različite dobi

  • Naslovna
  • Iskustva roditelja djece različite dobi
Iskustva roditelja djece različite dobi

Ivana Macuka, Danijela Božić, Ivana Tucak Junaković, Ina Reić Ercegovac, Rozana Petani i Ana Šimunić (2021). Iskustva roditelja djece različite dobi. 3. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Suočavanje s kriznim situacijama - putevi jačanja otpornosti, 9.-11. prosinca 2021., Zagreb, Hrvatska.

PROGRAM KONFERENCIJE

Sažetak

Roditeljska uloga je zahtjevna životna uloga koja istovremeno može biti vrlo ispunjavajuća, ali i vrlo stresna. Roditeljstvo danas obilježavaju brojne društvene promjene te su današnji roditelji suočeni s drugačijim očekivanjima, pritiscima i zahtjevima u ispunjavanju svoje roditeljske uloge u odnosu na roditelje prijašnjih generacija. Vrlo su rijetka istraživanja u kojima su u fokusu roditelji, a osobito kvalitativna istraživanja koja su usmjerena na subjektivna iskustva i brige roditelja djece različite dobi. Stoga se u ovom istraživanju roditeljstvo razmatra kao dinamičan proces koji ima svoje razvojne faze (ovisno o dobi djeteta) te se ispituju iskustva roditelja koja imaju djecu u ranom i kasnom djetinjstvu, adolescenciji i već „odraslu“ djecu u razdoblju tzv. predodraslosti ili nadolazećeg odraslog doba. 

U radu će biti prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja s ciljem razumijevanja izazova roditeljstva tijekom odrastanja djece u različitim fazama razvoja. Za prikupljanje i obradu podataka primijenila se metoda fokus grupa kao kvalitativnog oblika istraživanja koji uključuje grupnu diskusiju o zadanoj temi – iskustvima i izazovima roditelja u današnje vrijeme. Cilj ovog pristupa je bio zahvaćanje subjektivnih osjećaja i percepcije roditeljske uloge kod roditelja djece različite dobi (roditelja djece u ranom i kasnom djetinjstvu, u adolescenciji i u razdoblju predodraslosti) i poticanje diskusije o vrijednostima i stavovima o roditeljstvu, ali i osobnim izazovima i iskustvima. Metoda fokus grupa se provela u različitim gradovima Hrvatske (u Zadru, Splitu, Varaždinu, Biogradu na Moru i Benkovcu) i uključivala je između 5 i 10 roditelja djece iste dobne skupine. U radu će biti prikazana analiza kvalitativnih rezultata te će se razmotriti specifične teme za skupine roditelja djece različite dobi uz kategorizaciju iskustava i izazova.

Dokumenti

MACUKA - 3. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta - 9.11.2021. ZAGREB.pdf