Roditeljstvo danas: iskustva i izazovi

Istraživanje koje će se usmjeriti na ispitivanje ne samo roditeljskih vještina i ponašanja već i promjena i razvoja samih roditelja kao posljedica roditeljstva.

Kvalitativno istraživanje

Faza 1

Cilj: zahvatiti osobna iskustva i izazove roditelja djece različite dobi (roditelja djece u ranom i kasnom djetinjstvu, adolescenciji i već „odrasle“ djece u razdoblju tzv. predodraslosti)

Kvantitativno istraživanje

Faza 2

Cilj: razumijevanje čimbenika koji su važni za uspješno roditeljstvo u suvremenom kontekstu

Roditeljstvo danas
Roditeljstvo danas

O projektu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP.01.2021.10

Trajanje projekta: 1.9.2021. do 31.8.2023.

Voditeljica projekta:Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka(Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Ostali članovi istraživačke grupe: Izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković, Izv. prof. dr. sc. Rozana Petani, Doc. dr. sc. Ana Šimunić, Danijela Božić, mag. psych.

Roditeljstvo danas

Znanstveni radovi

Pročitajte znanstvene publikacije, priopćenja i diplomske radnje nastale u sklopu istraživanja na temu roditeljstva.

Znanstveni radovi
Roditeljstvo danas
Roditeljstvo danas

U medijima

Roditeljska uloga je jedna od najzahtjevnijih životnih uloga koja istovremeno može biti vrlo ispunjavajuća, ali i vrlo zahtjevna i stresna.

Tko voli svoju djecu taj govori, iznosi mišljenja, daje do znanja da se ne slaže, intervenira, sudjeluje, uključuje se, žali se, čak se i buni….

Jorge Bucay

Suradnja i edukacije

Kako bi se osigurala javna vidljivost projekta i projektne aktivnosti predstavile znanstvenoj, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti, kreirana je web stranica projekta koja omogućava kontinuirano izvještavanje o rezultatima istraživanja i planiranim aktivnostima u okviru projekta.

Rezultati provedenog istraživanja će zasigurno doprinijeti znanstvenim spoznajama i boljem razumijevanju promjena u roditeljstvu tijekom odrastanja djece u specifičnim društvenim okolnostima. Cjelovit istraživački pristup, kojim se zahvaćaju i individualne osobine djece i roditelja te sociodemografska obilježja obitelji koja mogu doprinijeti kao determinante ili moderirajući čimbenici roditeljskog ponašanja i ishoda roditeljstva, povećat će korpus znanja o iskustvima i izazovima suvremenog roditeljstva. Dobivene spoznaje se mogu koristiti pri izradi edukativnih materijala namijenjenih roditeljima, razradi ciljnih intervencijskih programa usmjerenih razvijanju optimalnog roditeljstva i prevenciji poteškoća roditelja koje se mogu negativno manifestirati na roditelje i obitelj.

Roditeljstvo danas

Kutak za sudionike